Hướng dẫn vô hiệu hóa tài khoản Binance

Vì một lý do nào đó bạn cần vô hiệu hóa tài khoản, việc vô hiệu hóa tài khoản là một tính năng được hỗ trợ ngay trong phần quản lý tài khoản trên ứng dụng của Binance. Nhưng trước khi thực hiện vô hiệu hóa tài khoản bạn cần hiểu rõ việc vô hiệu hóa tài khoản sẽ dẫn đến :

Những tác động của việc vô hiệu hóa tài khoản Binance bạn cần biết

Những tác động của việc vô hiệu hóa tài khoản Binance bạn cần biết

Chính vì vậy bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là có lên vô hiệu hóa tài khoản hay không bạn nhé.

Dưới đây là 3 bước vô hiệu hóa tài khoản Binance :

3 Bước vô hiệu hóa tài khoản Binance

3 Bước vô hiệu hóa tài khoản Binance

Một thông báo cảnh báo hiển thị và bạn chọn “Vô hiệu hóa tài khoản này

Những tác động của việc vô hiệu hóa tài khoản Binance bạn cần biết

Thông báo cảnh báo xác nhận việc vô hiệu hóa tài khoản.

Như vậy việc vô hiệu hóa tài khoản đã được hoàn tất, bạn sẽ không thể thực hiện các thao tác hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên ứng dụng. Nếu bạn muốn khôi phục mở lại tài khoản thì bạn phải đợi sau 2h đồng hồ tính từ thời điểm vô hiệu hóa tài khoản. Việc mở lại tài khoản Binance được tiến hành với rất nhiều bước tương đối phức tạp và phải chờ đợi thêm 3 ngày làm việc để Binance xét duyệt.

Xem thêm hướng dẫn : Mở khóa tài khoản Binance 100% thành công

https://binance.com