Bộ câu hỏi thường gặp khi giao dịch tại Binance

1.Binance có hỗ trợ tiếng việt không ?

2. Đăng ký tài khoản có dễ không ? Khi đăng ký tài khoản tôi cần chuẩn bị những gì ?

3. Để tham gia đầu tư tôi cần có bao nhiêu tiền ?

4. Việc mua bán có dễ dàng không ? có thể thực hiện mua và bán trong ngày được không ?

5. Tôi có thể rút tiền được về tài khoản ngân hàng không ? Nếu có thì thời gian tiền về tài khoản ngân hàng mất bao lâu thời gian ?

6. Binance có hỗ trợ giao dịch sử dụng margin làm đòn bẩy tài chính như đầu tư chứng khoán hay không ?

7. Giao dịch tiền điện tử có giới hạn về biên độ tăng giảm giống như chứng khoán hay không ?

8. Binance có phải là sàn giao dịch uy tín hay không ?

https://binance.com